Elektronik Ticaret Düzenlenmesi metni

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“ETK”) kapsamında  Cronoc Yazılım Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti.  tarafından yapılacak tüm elektronik iletişimler için tercihimi belirtiyorum.